Informacje ogólne

Motyle nocne, zwane potocznie ćmami (nazwa łacińska to Heterocera) należą do owadów rzędu Lepidoptera, do którego zaliczają się również motyle dzienne. Do motyli nocnych zalicza się m. in. rodziny niedźwiedziówkowate , miernikowcowate, pawicowate, sówkowate, zawisakowate, molowate. Czasem zalicza się tu też drobne formy określane jako Microlepidoptera. Jak sama nazwa wskazuje, owady te latają głównie nocą lub o zmroku. Podstawą klasyfikacji ciem są ich cechy morfologiczne (głównie konstrukcja skrzydeł) i sposób lotu (częste uderzenia). Największe gatunki tropikalne z rodziny pawic (np. atlas i kometa ze sfery Oceanu Indyjskiego) czy sówek (latynoamerykańska Thysania agrippina) przekraczają rozpiętość 30 cm.

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery